🎉 Novinka

Formuláře a ankety

Formuláře a ankety jsou nástroje k získávání informací od respondentů, ale mají některé rozdíly:

Obecně platí, že všechny odpovědi najdete v administraci a získáte k nim i úplné informace o respondentech. Údaje můžete dále zpracovávat.

📝 Jak využít formuláře?

📌 K čemu se hodí rychlé ankety?

Kam dál?

Náš největší modul pro správu tréninků - prezenčních i e-learningů, včetně knihovny online kurzů.

Komplexní zpracování náboru - od schválení, přes inzerci a správu uchazečů až po onboarding.