Offboarding

Modul připravujeme a bude automaticky součástí základního tarifu 🤩.

Bez loučení není vítání. Pomáhejte novým kolegům a připravte jim adaptaci jakou si zaslouží v onboarding modulu. Cílem offboardingu je zajistit hladký odchod a udržet pozitivní vztah mezi zaměstnancem a vámi.

Kam dál?

Náš největší modul pro správu tréninků - prezenčních i e-learningů, včetně knihovny online kurzů.

Komplexní zpracování náboru - od schválení, přes inzerci a správu uchazečů až po onboarding.