Hodnocení výkonu (KPIs)

Proces hodnocení formou KPIs, což znamená "klíčové výkonnostní ukazatele" (Key Performance Indicators), zahrnuje identifikaci a sledování klíčových aspektů výkonu organizace nebo jednotlivců. 

Pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti je možné kontinuálně řídit činnosti a přispívat k plnění cílů jednotlivců i týmu.

Cíle i vyhodnocení jsou variabilní a je možné ovlivnit ve vzájemné interakci s manažerem. 

Výsledné skóre může mít dopad do odměňování.

💡 Jak KPIs může fungovat?

🎯 Pro koho může být KPIs vhodné?

ℹ️ Výstupem z tohoto modelu může být finanční kvantifikace bonusů a propojení s payroll systémem.

Rozvojový rok

Věříme, že naše postupy pomáhají rozvíjet kompetence a dovednosti v souladu s firemními hodnotami. Rozvojový model vychází z kombinace potřeb, které vnímáte jako důležité. My už jsme vám k tomu dali jen nástroje... 

I proto se na systém hodnocení díváme komplexně a jednotlivé moduly se mohou doplňovat.

Další moduly, které pomáhají s rozvojem a hodnocením

Plán rozvoje

Hodnocení

KPIs

360 st zpětná vazba