Hodnocení výkonu - KPIs

Pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti je možné kontinuálně řídit činnosti a přispívat k plnění cílů kolegů.

Cíle i vyhodnocení jsou variabilní a je možné ovlivnit ve vzájemné interakci s manažerem. Výsledné skóre je možno kvantifikovat a KPIs mohou mít přímou vazbu do odměňování. Tím se stane jak motivačním faktorem, tak integračním nástrojem mezi cílem a odměnou.

ℹ️ Výstupem z tohoto modelu může být finanční kvantifikace bonusů a propojení s payroll systémem.

Rozvojový rok

Věříme, že naše postupy pomáhají rozvíjet kompetence a dovednosti v souladu s firemními hodnotami. Rozvojový model vychází z kombinace potřeb, které vnímáte jako důležité. My už jsme vám k tomu dali jen nástroje... 

I proto se na systém hodnocení díváme komplexně a jednotlivé moduly se mohou doplňovat.

Další moduly, které pomáhají s rozvojem a hodnocením

Plán rozvoje

Hodnocení

KPIs

360 st zpětná vazba