Integrace

Aby vše mohlo fungovat musíme znát uživatele. Proto musíme umět mluvit s ostatními systémy, které používáte nebo se dohodnout na jiném způsobu integrace. Každé řešení má svoje výhody a nevýhody. Žádné z nich není univerzální ani nejlepší a obvykle vychází z počtu uživatelů, možností a flexibility systému.

ℹ️ Pokud si nejste jistí, rádi vám s výběrem optimálního způsobu integrace pomůžeme při implementaci. Případně vás můžeme zastoupit při jednání se třetími stranami.

Možnosti integrace dat

Automatický import

Všechno necháte jak je a my si budeme data brát z personálního systému, který používáte nebo jiného zdroje (např. online tabulka). Nejjednodušší a nejčastější varianta přenosu dat (typicky pro více než 200 uživatelů).

Evidence v simble

Evidence uživatelů v našem systému. Vhodné zejména pro menší počty uživatelů. Personální evidence se přesune na jedno místo, zpravidla nejrychlejší a jednodušší na implementaci.