Hodnocení

Formulář může být variabilně doplněný o další zdroje dat - nejvíce zkušeností máme s maticí výkonu a potenciálu nebo riziky odchodu. 

Ve spojení s demografickými údaji jsou to cenné zdroje pro statistiku a analýzu.

Rozvojový rok

Věříme, že naše postupy pomáhají rozvíjet kompetence a dovednosti v souladu s firemními hodnotami. Rozvojový model vychází z kombinace potřeb, které vnímáte jako důležité. My už jsme vám k tomu dali jen nástroje... 

I proto se na systém hodnocení díváme komplexně a jednotlivé moduly se mohou doplňovat.

ℹ️ Podívejte se na krátkou ukázku toho, jak může celý rozvojový rok probíhat a nechte se inspirovat. 

Rozvojový rok

Co s daty?

Analýza dat z ročního hodnocení pomáhá firmám s rozpoznáním jejich potenciálu. 

Je užitečným zdrojem dat pro přípravu obsahu plánů osobního rozvoje a zaměřuje se na kolegy, kteří rozvoj potřebují. 

Současně může pomoci s identifikací slabých míst a přípravou na nástupnictví.

Prezentace bez názvu

Další moduly, které pomáhají s rozvojem a hodnocením

Plán rozvoje

Hodnocení

KPIs

360 st zpětná vazba