Výběrová řízení

Použití kvalitního nástroje zvyšuje efektivitu náboru, snižuje manuální práci, a umožní vám lépe organizovat a spravovat výběrové řízení. Funkce jako publikování pracovních inzerátů, správa uchazečů, hodnocení kandidátů a udržování komunikace s uchazeči je samozřejmost.

Náborové flow 🙏

Inzerujte jen to, co skutečně chcete a potřebujete. V prvním kroku specifikujte požadavky na kandidáta nebo detaily kontraktu.

Volná místa 🪑

Možnost založit výběrové řízení s popisem nabídky práce a doplnění detailního popisu. Inzerce je dostupná jak interním uchazečům, tak s možností vystavení nabídky na pracovních portálech.

Výběrová řízení 📝

Správa výběrových řízení, hodnocení reakcí a generování odpovědí pro uchazeče. Včetně zázemí pro vícekolová řízení, zapojení manažerů, hodnocení uchazečů nebo trackování procesu.

Trackování žádostí 📈

Jednoduchá selekce kandidátů na základě interview a sledování jejich postupu v rámci výběrového řízení. Nebo podle náboru, personalisty, manažera...

Něco navíc...

Inzerujte kdekoliv

Pošlete inzerci na pracovní portály, speciální mikroweby nebo jen kampaňové stránky.

Sdílejte

Využijte sdílení inzercí na sociálních sítích a podpořte tak nábor.

Online inzerce

Vytvářejte a editujte inzeráty na jednom místě. A odtud je i posílejte do světa.

Přizpůsobení inzerce

Vložte do inzerátu vlastní fotky nebo příběh. Totéž můžete udělat i s vlastní webovou prezentací.

Správa uchazečů a inzercí

Kariérní stránky

Náborové wflow

Onboarding