Proč naše řešení?

🤸 Zaměstnanecká samoobsluha

Zaměstnanecká samoobsluha

Dashboard

Intuitivní zaměstnanecký dashboard poskytuje zaměstnancům souhrn důležitých informací. Rychle a snadno tak získají přehled o tom, co právě potřebují. 


Spolupráce

Jsme si vědomi toho, že interaktivní zapojování zaměstnanců ke spolupráci v reálném čase a sdílení nápadů zvyšuje produktivitu všech.


TimeOn management

Dáme vašim lídrům centralizovaný nástroj, kde mohou schvalovat důležitá workflow a sledovat jejich vývoj. 


Training management

Centralizujeme, udržujeme a spravujeme informace o tréninku. Tím dokážeme efektivně řídit a plánovat školení. 


Řízení výkonu

Sledujeme cíle a záměry každého jednotlivého zaměstnance s vazbou na hodnocení výkonnosti. Vytvoříme vám klíčové ukazatele výkonnosti a budeme je sledovat.


Majetek (asset management)

Připravíme vám prostředí pro snadnou správu majetku, jeho přiřazení zaměstnancům a tím i snadnější sledování jeho obnovy. Stejně tak můžete jednoduše dokončit proces offboardingu s vazbou na přidělený majetek zaměstnance.


Onboarding (nástupy)

Zjednodušte si a celý proces nástupu nových kolegů vytvořením uceleného workflow, které zahrnuje seznam dílčích akcí vedoucích k úspěšnému dokončení procesu onboardingu včetně zapojení manažerů.


Offboarding (výstupy)

Několik málo kliknutí, notifikační systém či interakce různých oddělení zajistí hladký offboarding s vazbou na asset management.

👥 Profily a networking

Osobní profil

Zaměstnanci mohou pohodlně sledovat své osobní údaje. Odkudkoliv.


Firemní podrobnosti

Zaměstnanci si mohou prohlížet svá specifická firemní data jako je např. oddělení nebo pobočky. Rovněž se mohou podívat, na profil manažera či svých kolegů.


Kvalifikace

Jednoduchý přehled umožní udržet všechny potřebné údaje o kvalifikaci zaměstnanců na jednom místě. 


Kariérní vývoj

Zobrazení kariérního postupu na osobním profilu zobrazuje kompletní historii profesního vývoje ve společnosti a profesní jubilea.


Dokumenty a fotografie

Jednoduché stahování a generování dokumentů navázané na vlastní agendu v různých modulech.


Časová osa

Přehledné zobrazení relevantních časových údajů v časových osách.


Oprávnění

Jednoduchá tvorba oprávnění na základě rolí zaměstnanců a jejich postavení v organizační struktuře. S tím spojená práva na schvalování a sledování průběhu workflow v různých oblastech systému.

🗞️ Firemní aktuality

Databáze zaměstnanců

Údaje o zaměstnancích vyhledávat podle potřeby. Informace lze v různých modulech exportovat a třídit dle specifických znaků.


Organizační schéma

Přehledné zobrazení aktuální organizační struktury s dynamickým náhledem a jednoznačnými prvky nadřízenosti a podřízenosti.


Novinky a oznámení

Možnost generování a zasílání vlastních uživatelských reportů v požadované frekvenci.


Narozeniny a svátky

Udělejte kolegům radost a pošlete jim blahopřání k narozeninám.

⚙️ Správa a administrace

Administrátor

Tato funkce umožní svěření administrátorských práv s obsluhou příslušných formulářů. Možnost vytvořit více správců.


Více rolí

Správce může uživateli přiřadit uživateli více rolí s různými právy.


Přístup a oprávnění

Autentizace a autorizace oprávněných uživatelů na základě relevantních informací z důvěryhodných zdrojů.


Upozornění e-mailem

Možnost správce generovat hromadné emaily pro vybrané skupiny uživatelů. 


Automatické notifikace

E-maily oznamující blížíce se akce či upozornění na důležité termíny včetně jednoduchých odkazů do aplikace.


Vlastní moduly

Dáváme vám možnost vytvořit jakékoliv další moduly splňující vaše zadání a představy včetně jejich zakomponování do administrátorského i uživatelského rozhraní.


Aktualizace

Update a pravidelné aktualizace systému, které nijak nenaruší probíhající aktivity v systému.


Nastavení 

Primární nastavení společnosti a elementárních prvků používaných v různých místech aplikace z jednoho místa.

➕ Další funkce

Zprávy a analytika

Dynamická tvorba reportů poskytující vhled do všech aspektů výkonnosti jednotlivých implementovaných oblastí. 


Mzdová a HRIS integrace

Jsme otevřeni integraci s jakýmikoliv údaji z jiných (primárně HRIS) systémů a jejich další práci uvnitř našich řešení.


Uživatelská doména

Podpořte svůj brand vytvořením vlastní domény, se kterou naše řešení spolupracuje.


Mobilní zařízení

Přistupujte do svého systému odkudkoliv - třeba i z mobilního telefonu. Ověřte si tak požadované informace kdykoliv.


Responzivní design

Optimalizujeme naše řešení pro různé druhy zařízení i různé platformy.


Přizpůsobení

Upravíme naše návrhy tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Pokud bude třeba přidáme pole, změníme vzhled i chování systému.


Údržba a podpora

Jsme připraveni vám pomoci a nabízíme řadu nástrojů komunikace.


Zabezpečení

Vaše data jsou uložena na bezpečném místě, šifrována a zabezpečena.


Snadná integrace

Nabízíme různé možnosti zabezpečených rozhraní API, s jejichž pomocí zajistíme bezproblémovou integraci s řešeními třetích stran.


Profesionální realizace

Používáme standardizované metody a osvědčené postupy vedoucí ke snížení času implementace čímž šetříme vaše náklady.


Škálovatelnost

Nabízíme škálovatelné řešení, které je vhodné pro všechny zaměstnance a různé úrovně řízení. Podpoříme váš růst a zefektivníme každodenní řízení personální agendy.


Nákladová efektivita

Naše řešení nabízíme za transparentní ceny a stanovené rozpočty. Tím šetříme čas i náklady a minimalizujeme prostoje.


Nasazení v cloudu

O nic se nemusíte starat. Naše řešení funguje online v cloudu a je vám tak dostupné kdykoliv a odkudkoliv.


Kontinuální aktualizace

Pravidelně revidujeme naše funkcionality. Pravidelné aktualizace jsou založeny především na uživatelsky řízené zpětné vazbě.


Přátelská podpora a support

Nasloucháme a moc dobře víme, že náš úspěch závisí na vaší spokojenosti. Jsme proto připraveni nabídnout efektivní nástroje komunikace podpory.